หน้าหลัก | เข้าสู่ระบบ  

  ลำดับที่ หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล brochure
1    การประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายทางการพยาบาลประจำปี 2561 “Thai Smart Nurses, a voice to lead: Health is Human Right”
          ( 23 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561 )
    ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน คลิก!!

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ..

          - บทบาทผู้นำทางการพยาบาลยุค Thailand 4.0 : มุ่งสู่สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน โดย Dr. Hunsa Thienthong
          - บทบาทผู้นำทางการพยาบาล ยุค Thailand 4.0 : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน โดย พว.กาญจนา สึกมะจารึก
          -การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดย Kanyarat Sinsuwannakul, APN
          -การพัฒนานวัตกรรมในบทบาทผู้ปฏิบัติการขั้นสูง โดย พว.สุพัตรา อุปนิสากร, APN
          -การพัฒนานวัตกรรม ในบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงวิกฤต โดย พว.สุภาพ อิ่มอ้วน, APN
          -Development of DM care System for Improving Nursing Outcomes โดย พว.รัตนาภรณ์ จีระวัฒนา, APN
         -การพัฒนานวัตกรรม ในบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง โดย พว.สุราณี ชาญฤทธิ์วัฒนา, APN
          -Digital Health and Tecnology โดย อ.จักษ์ โกศัลยวัตร
         -Digital Healthcare โดย รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล
         -Influencer : Thai Smart Nurse โดย อ.นพ.วัชระ รัตนะสีหา
         -ไดอะเมทแอปดูแลเบาหวานที่บ้านร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาล โดย อ.พงษ์ชัย เพชรสังหาร

          **แอนดรอยด์ (ซัมซุง หัวเหว่ย ออปโป้ เป็นต้น) ดาวน์โหลดได้ที่
              https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smarthealthcare.diamate

          **IOS (ไอโฟน ไอแพด) ดาวน์โหลดได้ที่
              https://itunes.apple.com/th/app/diamate/id1333968644?mt=8

           **ติดตามบทสัมภาษณ์ทีมงานได้ที่รายการ "พบหมอรามา"
             https://youtu.be/5QCVmfKk1Ro

ถอดบทเรียน
       -สรุป-ปาฐกถาพิเศษ ปณิธานสมเด็จย่า
      -สรุป-Access to care improving quality of community health system for older population
      -สรุป-Digital Health and Technology
      -สรุป-การบริหาร ร.พ.ในยุค Thailand 4.0
      -สรุป-การพัฒนานวัตกรรมในฐานะบทบาทAPN
     -สรุป-การพัฒนาระบบการดูแลเพื่อยกระดับผลลัพธ์การพยาบาล
      -สรุป-บทบาทผู้นำทางการพยาบาลยุค thailand 4.0มุ่งสู่สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน
      -สรุป- Influencer